تازه ها و رویدادها
1394/4/19 جمعه اسامي پذيرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران گرايش هاي سازه، ژئوتکنيک، آب و سازه هاي هيدروليکي و سازه هاي دريايي
توجه:
1  اسامي ذيل منتخب دانشگاه مي باشد و دانشجويان عزيز بعد از تاييد نهايي توسط سازمان سنجش آموزش کشور در شهريور ماه  1394 مي توانند در دانشگاه ثبت نام نمايند.
2  اسامي ذيل در سامانه سازمان سنجش و آموزش کشور ثبت شده و در صورتي که دانشجويان بخواهند در دانشگاه ديگر ثبت نام نمايند از اين دانشگاه مي بايست انصراف دهند.
3  در صورت انصراف دانشجويان مي بايست به صورت کتبي انصراف خود را به گروه استعداد درخشان دانشگاه قم ارائه نمايند.