دوشنبه 4 تير 1403   17:38:49
شورای صنفیشورای صنفی
معرفی شورای صنفی کارکنانمعرفی شورای صنفی کارکنان
معرفي شوراي صنفي کارکنان دانشگاه قم

بر اساس آيه شريفه "و امرهم شوري بينهم" و به منظور تحقق و تقويت حضور کارکنان در امر تصميم گيري، مشارکت و همکاري در جهت نيل به اهداف دانشگاه، بهبود سيستمهاي سازماني، حفظ حقوق معنوي و مادي آنان، ايجاد بستر مناسب به منظور افزايش برآيند کاري، خلاقيت، همچنين نظارت بر نحوهي اجراي صحيح قوانين و مقررات اداري و ارتباط متقابل بين کارکنان و مديريت دانشگاه، شوراي صنفي کارکنان دانشگاه قم تشکيل گرديده و به استناد مفاد اساسنامه فعاليت خواهد نمود.

شوراي صنفي کارکنان دانشگاه قم با همت تعدادي از کارکنان به عنوان هيئت موسس به صورت خودجوش با تهيه اساسنامه شروع به کار کرد. پس از تهيه اساسنامه و تاييد آن توسط رياست دانشگاه اولين مجمع عمومي با فراخواني کارکنان جهت عضويت از طرف هيئت موسس در تاريخ 26/2/87 با عضويت و حضور 90درصدي کارکنان تشکيل شد. در اين مجمع ابتدا اساسنامه پيشنهادي هيئت موسس توسط اعضا با اکثريت آراء تصويب شد. سپس با برگزاري انتخابات اعضاي اولين شوراي مرکزي براي يک دوره دو ساله انتخاب شد و از تاريخ 27/2/87 اين شورا کار خود را رسما آغاز نموده است.

در حال حاضر 315 نفر از کارکنان دانشگاه عضو شورا مي باشند. اين اعضا شامل کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي مي باشند.
فايلها
asasname.pdf 95.256 KB اساسنامه شورای صنفی کارکنان دانشگاه قم
form.pdf 73.396 KB فرم عضويت شوراي صنفي کارکنان دانشگاه قم
اطلاعیه هااطلاعیه ها
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

شوراي صنفي كاركنان دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما