زمان ديجيتال سرور

جمعه 1 شهريور 1398   14:48:12

اخبار

اطلاعیه ها

فراخوان مناقصه عمومي واگذاري طبخ و توزيع غذاي دانشجويي

فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده( يك مرحله اي

واگذاري طبخ و توزيع غذاي دانشجويي  در سال تحصيلي 99/1398 دانشگاه قم

 

  دانشگاه قم   در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده(  قرارداد طبخ و توزيع غذاي دانشجويي  به شماره (۲۰۹8۰۶۰۰۳۱۰۰۰۰۰1) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تضمين شركت در مناقصه : يك ميليارد ريال به صورت ضمانتامه بانكي بنام دانشگاه قم

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز  شنبه مورخ  15/4/98

مهلت زماني ارسال پيشنهاد : ساعت 19 روز سه شنبه مورخ  25/4/98

زمان بازگشايي پاكتها : ساعت 9 صبح  روز  چهارشنبه مورخ  26/4/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه:

67 الي 02532103466 اداره تغذيه دانشگاه قم

 مهلت زماني و محل  ارسال پاكت الف  : ساعت 15 روزسه شنبه مورخ  25/4/98  ، به نشاني : قم – بلوار الغدير – دانشگاه قم – سازمان مركزي – اداره حرست

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس : 41934-021

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 620
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)

دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما