يكشنبه 25 آذر 1397   17:46:41
مهندسی عمرانمهندسی عمران
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 341914
تعداد بازديد از سايت: 69739162
تعداد بازديد زيرپورتال: 341914
اين زيرپورتال امروز: 36
در امروز: 13672
اين صفحه امروز: 36
گروه مهندسی عمران
اعضای هیأت علمی
دكتر احسان جباري
دانشكده فني و مهندسي
عضو هيأت علمي
02532103515

نام: احسان
نام خانوادگي: جباري


پست الكترونيكي: e dot jabbari at qom.ac.ir
نشاني اين صفحه: http://www.qom.ac.ir/profs/jabbari

نشاني:
ايران، قم، بلوار غدير، دانشگاه قم، دانشكده فني و مهندسي، كد پستي ۳۷۱۶۱۴۶۶۱۱
شماره تماس: 3515-3210-025
دانشكده: دانشكده فني و مهندسي
گروه: مهندسي عمران
مرتبه علمي: استاديار

سوابق تحصيلي
كارشناسي: عمران، عمران، دانشكده فني دانشگاه تهران، ايران
كارشناسي ارشد: عمران، سازه هاي هيدروليكي، دانشكده فني دانشگاه تهران، ايران
دكتراي تخصصي: عمران، عمران، دانشكده فني دانشگاه تهران، ايران

سوابق كاري
مدير گروه سازه هاي هيدروليكي
معاون آموزشي دانشكده فني و مهندسي
معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده فني و مهندسي
رئيس دانشكده فني و مهندسي

زمينه هاي تخصصي و مورد علاقه
هيدروليك محاسباتي - مدل سازي عددي
روش اجزاء مرزي - روش هاي بدون شبكه

طرح هاي پژوهشي
گَتميري، بهروز و جبّاري، احسان، (1382). طرح پژوهشي شمارة 733/3/614 با عنوان "مدل‌سازي جريان آب و هوا و حرارت در محيط متخلخل غيراشباع و شكل‌پذير سه‌بعدي در حالت دائمي با استفاده از روش اجزاء مرزي." معاونت پژوهشي دانشگاه تهران، خاتمه يافته.
گَتميري، بهروز و جبّاري، احسان، (1384). طرح پژوهشي شمارة 1211/3/614 با عنوان "توابـع گرين دو‌بعدي براي معـادلات حـاكم بر خـاك غيراشـباع در فضـاي زمـان." معاونت پژوهشي دانشگاه تهران، خاتمه يافته.

دروس تدريس شده
دروس كارشناسي
ايستايي - مقاومت مصالح - سازه هاي فولادي - مهندسي زلزله
مكانيك سيالات - هيدروليك و آزمايشگاه - مهندسي آبهاي زيرزميني

دروس كارشناسي ارشد
هيدروليك پيشرفته - هيدروليك محاسباتي
دروس دكتري
روش اجزاء مرزي، روش هاي محاسباتي بدون شبكه. 

كتاب هاي تأليف شده
هيدروليك (براي دانشجويان دوره كارشناسي)، انتشارات سنجش.

عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

كميته ملّي سدهاي بزرگ ايران، كميته فنّي هيدروليك در سدها، از 1379.
انجمن هيدروليك ايران، از 1378.

آشنايي با زبان­هاي خارجي
انگليسي
فرانسه
 

پايان نامه ها
فتحي، مهسا، مدل سازي نفوذ شوري در منابع آب زيرزميني با استفاده از Visual MODFLOW (مطالعه موردي: دشت اراك)، 11/95.
تاج آبادي، فائزه، بررسي تاثير هندسه خروجي حوضچه آرامش بر پارامترهاي هيدروليكي جريان ، 11/95.
زاهدي، فائزه، شبيه سازي عددي ميدان جريان به منظور برآورد ضريب زبري بستر رودخانه هاي جنگلي، 11/95.
دهقان نيري، عاطفه، تأثير آرايش قرارگيري سازه بافل بر راندمان قرارگيري حوضچه هاي ته نشيني مستطيلي اوليه تصفيه خانه هاي فاضلاب با استفاده از نرم افزار Flow 3D، 11/95.
الهي، الهه، تعيين رابطه تجربي بين مشخصات و پارامترهاي فني لايه فيلتر در سدهاي خاكي، 11/95.
عظيمي ساريخان بگلو، محمد، بهينه سازي ورودي مخزن هاي ته نشيني اوليه مستطيلي شكل در تصفيه خانه هاي فاضلاب با استفاده از نرم افزار Flow-3D، 11/95.
مهرجو، محمد، بررسي استفاده از موانع رسوبگير در حوضه آبريز سد طالقان جهت افزايش عمر مفيد سد، 10/95.
اسكندري، محيا، مطالعه تأثير شيب اندك ديواره هاي ج انبي در سرريز كليدپيانو بر روي ضريب تخليه، 07/95.
يوسفي، محمد، بررسي استفاده از مواد منعقد كننده طبيعي در تصفيه خانه آب قم، 07/95.
علي محمدي، وحيد، بررسي امكان تصفيه مغناطيسي آب و پساب با استفاده از نانولوله هاي كربني چندلايه پوشش داده شده با نانوذرات اكسيد آهن، 06/95.
غفاري، حامد، بررسي پديده شكست سد و پهنه بندي سيلاب ناشي از آن با استفاده از نرم افزارهاي
 Hec-Ras و CCHE2D (مطالعه موردي: سد سفيدرود)، 06/95.
هاشمي پرپنچي، محمدمهدي، شبيه سازي عددي ميدان جريان و ذرات آلاينده هوا (ريزگردها) با هدف بهينه سازي هندسي و معماري، 11/94.
رضايي، محبوبه، مدلسازي حركت هيدروكربن هاي نفتي و فلزات سنگين در خاك با استفاده از نرم افزار CTRAN/W ، 06/94.
صراف، مهدي، بررسي روشهاي مختلف كاهش آبشستگي موضعي در اطراف پايه هاي پل با استفاده از نرم افزار FLOW3D ، 06/94.
عالي‌پور، عطيه، خوشه¬بندي حوضه¬ آبريز بر اساس تاثير بر رواناب خروجي با استفاده از سيستم‌ اطلاعات جغرافيايي (GIS) و شبكه‌هاي خود¬سازمانده (SOM) (مطالعه موردي : حوضه آبريز رودخانه جاجرود) ، 06/94.
فريدنيا، داوود، بررسي مدل تصميم گيري براي اجراي شبكه هاي دو گانه آبرساني شهري (مطالعه موردي: شهر قم، استان قم). ، 06/94.
سهراب مقدم، محمد، مطالعه جريان ناشي از شكست سد با استفاده از نرم‌افزار OpenFAOM ، 02/94.
طيبي، حامد، مطالعه سرريز كنگره‌اي به منظور بهينه‌سازي افت انرژي جريان، كاهش حجم آبشستگي و افزايش ضريب دبي عبوري، 11/93.
اميني، حسين، مدل‌سازي آبشستگي لوله‌هاي مستغرق با نرم افزار Flow3D، 11/93.
فاضلي، سعيد، بررسي دلائل هيدروليكي خرابي پل‌ها (مطالعه موردي پل فتح تهران)، 11/93.
حدادي، محمدرضا، بررسي عددي تاثير بلوك‌هاي مياني حوضچه آرامش در استهلاك انرژي جريان، 07/93.
شياسي، محمدرضا، تحليل تراوش سدهاي زيرزميني با استفاده از روش‌هاي عددي (مطالعه موردي: كوه‌زر سمنان و راور كرمان)، 02/93.
فلاح، عليرضا، استفاده از روش بدون شبكه مالتي‌كوادريك در مدلسازي تراوش و آلودگي در محيط متخلخل سه بعدي ناهمگن و ناهمسان، 06/92.
ابراهيمي، مهدي، شبيه سازي عددي لايه‌بندي حرارتي، شوري و تغذيه‌گرايي در مخازن سدها با مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردي: سد بافت) 04/91.

مقالات
همايش هاي داخلي
مهدي خداپرست، احسان جباري، الهه الهي (1395)، تعيين رابطه تجربي بين مشخصات و پارامترهاي فني لايه فيلتر در سدهاي خاكي، چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران، ايران.
جباري احسان، مؤيدي محمدكاظم، هاشمي پرپنچي محمدمهدي (1395)، مطالعه الگوي انتشار ريزگردها در طراحي معماري ساختمان ها از ديدگاه زيست محيطي، دومين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در عمران، معماري و مديريت شهري، تهران، ايران.
جباري احسان، مؤيدي محمدكاظم، هاشمي پرپنچي محمدمهدي (1395)، مدلسازي سه بعدي جريان ريزگردها و بررسي اثر معماري ساختمان در توزيع آنها، نهمين كنگره ملي مهندسي عمران، مشهد، ايران.
جباري احسان، پورلك مهيار (1395)، Comparison between SPH and Finite Volume Models in Approaching Wave to a Berm Breakwater ، نهمين كنگره ملي مهندسي عمران، مشهد، ايران.
صراف مهدي، جباري احسان (1394)، بررسي چهار روش براي كنترل آبشستگي موضعي در مجاورت پايه هاي پل با استفاده از نرم افزار FLOW-3D، سومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران، ايران.
سهراب مقدم محمد، جباري احسان، فرزين سعيد (1394)، شبيه سازي جريان ناشي از شكست سد با استفاده از نرم افزار متن باز OpenFoam، سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، دانشگاه شهيد بهشتي.
مؤيدي محمدكاظم، جباري احسان، هاشمي پرپنچي محمد مهدي (1394)، شبيه سازي عددي ميدان جريان و آلاينده ها و بررسي اثر تغيير معماري ساختمان بر توزيع ريزگردها، شانزدهمين كنفرانس ديناميك شاره‌ها، دانشگاه رازي كرمانشاه.
جباري احسان، اميني حسين (1394)، بررسي عمق آبشستگي زير لوله هاي مستغرق در اثر وجود زوائد فيزيكي با استفاده از روش عددي، چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
جباري احسان، حدادي محمدرضا (1394)، بررسي عددي تاثير آرايش بلوكهاي مياني حوضچه آرامش در استهلاك انرژي جريان، چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
جباري احسان، رحمت‌پناه عليرضا (1394)، مدل‌سازي دوبعدي تراوش در سدهاي خاكي با گالري زهكش به روش اجزاء مرزي ، سومين سمپوزيوم بين‌المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب، تهران، ايران.
جباري احسان، عالي‌پور عطيه (1394)، توليد مدل رقومي بارندگي حوضه‌ي رودخانه‌ي جاجرود با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، سومين سمپوزيوم بين‌المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب، تهران، ايران.
مؤيدي محمدكاظم، جباري احسان، هاشمي پرپنچي محمد مهدي (1394)، الگوي اويلري-لاگرانژي جهت شبيه‌سازي عددي ميدان جريان و ذرات آلايندة هوا (ريزگردها) - مطالعة موردي: ساختمان كتابخانة مركزي دانشگاه قم، نخستين همايش ملي توسعه پايدار در سيستم‌هاي مهندسي انرژي، آب و محيط زيست، تهران ، ايران.
جباري احسان ، طيبي حامد (1394)، بررسي افت انرژي در سرريزهاي كنگره‌اي با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D ، كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب، تهران ، ايران.
جباري احسان ، هاشمي پرپنچي محمد مهدي (1394)، بهينه سازي يك روش مدل سازي آلودگي بر پايه‌ي روش تفاضل محدود، كنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب، تهران ، ايران.
جباري احسان، فاضلي سعيد (1393)، مدل سازي عددي كنترل فرسايش بالارونده محدوده پل فتح در رودخانه كن، دومين كنفرانس ملي مديريت و مهندسي سيلاب با رويكرد سيلاب هاي شهري، تهران، ايران.
جباري احسان، فلاح عليرضا (1392)، بررسي روش هاي بدون شبكه در حل معادله تراوش، دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه تهران.
ابراهيمي مهدي، جباري احسان، عباسي هادي (1391)، بررسي بروز لايه بندي حرارتي و تغذيه گرايي در مخزن سد بافت (بر اساس روابط تجربي)، همايش ملي جريان و آلودگي آب، دانشگاه تهران.
ابراهيمي مهدي، جباري احسان، عباسي هادي (1391)، بررسي لايه بندي حرارتي و شوري در سد بافت با نرم افزار CE-QUAL-W2، يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه اروميه.
عسگري مارناني جعفر، جباري احسان، پنجي مهدي (1390)، اجزاي مرزي نيمه نامحدود چند مرزي در تحليل تونل هاي كم عمق متأثر از فشارهاي توأمان ثقلي و شالوده هاي سطحي، ششمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان.

همايش هاي خارجي
Jabbari, E. and Gatmiri, B. (2006). “Thermo-poro-elastostatic Green’s functions for unsaturated soils” Proceeding of 7th international conference on Boundary Element Techniques (BeTeq), Paris, France, PP. 247-248
Jabbari, E. and Gatmiri, B. (2006). “Two-dimensional time-domain half-space Green’s functions for unsaturated soils” Proceeding of 2nd IABEM Conference, Graz, Austria, PP. 83-86
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2005). “Two-dimensional Time-domain Green’s functions for unsaturated soils” Proceeding of 3rd Biot Conference on Poromechanics, Norman, OK, USA, PP. 465-471
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2005). “Three-dimensional Time-domain Green’s functions for unsaturated soils” Proceeding of 6th international conference on Boundary Element Techniques (BeTeq), Montreal, Canada, PP. 351-358
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2004). “Two-dimensional time-independent Green’s functions for unsaturated soils.” Proceeding of 5th international conference on Boundary Element Techniques (BeTeq), Lisbon, Portugal, PP. 217-221
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2004). “Three-dimensional time-independent Green’s functions for unsaturated soils.” Proceeding of 5th international conference on Boundary Element Techniques (BeTeq), Lisbon, Portugal, PP. 223-227
Jabbari, E. and Ghiassi, R. (2002). “Three-dimensional steady state seepage, a finite volume approach” Hydraulic information management (Hydrosoft IX), Montreal, PP. 101-108
Jabbari, E. (2000). Three dimensional seepage model for embankment dams. IRCOLD workshop on dams’ Hydraulics and sedimentation, Kermanshah, Iran

مجلات داخلي

گَتميري، بهروز و جبّاري، احسان (1384). "توابع گرين سه‌بعدي براي معادلات حاكم بر خاك غيراشباع در فضاي زمان." نشريّه دانشكده فنّي دانشگاه تهران، شمارة پياپي 88 ، 791-808.

مجلات خارجي
Alimohammadi, V., Sedighi, M., Jabbari, E. (2017). “Experimental study on efficient removal of total iron from wastewater using magnetic-modified multi-walled carbon nanotubes.” Ecological Engineering, Vol. 102, PP. 90-97
Alimohammadi, V., Sedighi, M., Jabbari, E. (2016). “Response surface modeling and optimization of nitrate removal from aqueous solutions using magnetic multi-walled carbon nanotubes” Journal of Environmental Chemical Engineering, Vol. 4, No. 4, Part A, PP. 4525-4535
Jabbari, E. and Gatmiri, B. (2007). “Thermo-poro-elastostatic Green’s functions for unsaturated soils” Computer modeling in engineering and sciences, Vol. 18, No. 1, PP. 31-44
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2005). “Time-domain Green’s functions for unsaturated soils, Part I: Two-dimensional solution” International journal of solids and structures, Vol. 42, No. 23, PP. 5971-5990
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2005). “Time-domain Green’s functions for unsaturated soils, Part II: Three-dimensional solution” International journal of solids and structures, Vol. 42, No. 23, PP. 5991-6002
داوري
مجلات:
Computer modeling in engineering and sciences
Soil Dynamics and Earthquake Engineering
همايش ها:
كنگره بين المللي مهندسي عمران
كنفرانس هيدروليك ايران
كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران
International conference on Boundary Element Techniques - BeTeq
آخرين به روز رساني
تعداد بازديد اين صفحه: 24286
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما