تازه ها و رویدادها
1394/5/26 دوشنبه اطلاعيه مهم آموزشي دريافت چارت درسي اصلاح شده رشته عمران
قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي عمران ورودي 88 و مابعد
کليه دانشجويان رشته مهندسي عمران ورودي 88 و مابعد (مقطع کارشناسي) در اسرع وقت نسبت به تهيه چارت درسي  اصلاح شده رشته عمران در سايت دانشکده (گروه عمران) اقدام نمايند.
تذکرخيلي مهم :  درس "اصول مهندسي زلزله و باد" که تا سال 90 جزء دروس اختياري مهندسي عمران بوده است ، از سال 91 به بعد به دروس اصلي-الزامي تغير يافته و لذا دانشجويان ورودي 91 به بعد ملزم به گذرانيدن اين درس در ترمهاي آتي مي باشند.
 
آموزش دانشکده فني و مهندسي