شنبه 27 آبان 1396   07:56:49
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پیوندهای مرتبط
يكشنبه 25 مرداد 1388

 
كارمندان دانشكده ادبيات و علوم انساني

 

نام و نام خانوادگي: حمزه كريم خاني

سمت: كار شناس مسئول خدمات آموزشي دانشكده ادبيات
آخرين مدرك تحصيلي:ليسانس
رشته تحصيلي :رياضي محض
پست الكترونيكي:
karimkhani60@yahoo.com

آدرس: بلوك 16 - اتاق شماره 116
تلفن2103000-251-98+ داخلي : 3660 

 


نام و نام خانوادگي: سجاد رجبي

سمت: مسئول دفتر دانشكده ادبيات و علوم انساني آخرين مدرك تحصيلي
رشته تحصيلي :
پست الكترونيكي:

آدرس: بلوك 16 - اتاق شماره 116
تلفن2103000-251-98+ داخلي : 3667 

 
 

  

نام و نام خانوادگي: داود عاصم آبادي

سمت: كارشناس  رشته تربيت بدني و ادبيات عربي
آخرين مدرك تحصيلي:ليسانس
رشته تحصيلي :حقوق قضايي
پست الكترونيكي:
davood_asemi@yahoo.com
آدرس: بلوك 16 - اتاق شماره 115
تلفن2103000-251-98+ داخلي : 3663 

 


نام و نام خانوادگي: ابراهيم تيمور زادگان

سمت: كارشناس  تحصيلات تكميلي
آخرين مدرك تحصيلي:فوق ليسانس
رشته تحصيلي : فلسفه و كلام اسلامي
پست الكترونيكي:
bteimoorzadegan@yahoo.com

آدرس: بلوك 16 - اتاق شماره 115
تلفن2103000-251-98+ داخلي : 3665 

 


نام و نام خانوادگي: عزيز صادق پور شوبكلايي

سمت: كارشناس  رشته زبان و ادبيات فارسي و كتابداري
آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس
رشته تحصيلي :زبان و ادبيات عرب
پست الكترونيكي
reza158354@yahoo.com
آدرس: بلوك 16 - اتاق شماره 115
تلفن2853311-251-98+ داخلي :3664 

 

 

نام و نام خانوادگي: هادي بهشتي

سمت: كارشناس رشته علوم ترببيتي و مسئول حضور و غياب
آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس
رشته تحصيلي :
پست الكترونيكي
آدرس: بلوك 16 - اتاق شماره
تلفن: 2853311-251-98+ داخلي :3668
 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 8889
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مجری سایت : شرکت سیگما