چهارشنبه 2 اسفند 1396   09:19:03
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 468524
تعداد بازديد از سايت: 61457474
تعداد بازديد زيرپورتال: 468524
اين زيرپورتال امروز: 49
در امروز: 9739
اين صفحه امروز: 49
شنبه 20 مهر 1392
آمار دانشجويان جاري در سال تحصيلي 94-93به تفکيک دانشکده ، مقطع و جنسيت 
نام دانشکده کارشناسي کارشناسي ارشد دکتري تخصصي جمع
زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع
ادبيات و علوم انساني 582 571 1153 107 131 238 9 13 22 698 715 1413
الهيات و معارف اسلامي 318 322 640 336 241 577 70 150 220 724 713 1437
حقوق 128 153 281 160 119 279 15 54 69 303 326 629
مديريت 288 349 637 28 31 59 0 0 0 316 380 696
علوم پايه 744 610 1354 136 92 228 22 25 47 902 727 1629
فني و مهندسي 406 867 1273 98 185 283 11 36 47 515 1088 1603
پرديس دانشگاهي دانشگاه قم 0 94 94 256 322 578 17 19 36 273 435 708
آموزش هاي الکترونيکي 2 17 19 145 176 321 0 0 0 147 193 340
جمع 2468 2983 5451 1266 1297 2563 144 297 441 3878 4577 8455
جمعيت دانشجويي بر اساس آمار دانشجويان در تاريخ 20/08/93 مي باشد


آمار دانشجويان جاري در سال تحصيلي 93-92به تفکيک دانشکده ، مقطع و جنسيت

دانشکده

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتراي تخصصي

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

ادبيات و علوم انساني

491

459

950

96

87

183

8

5

13

595

551

1146

الهيات و معارف اسلامي

277

250

527

292

342

634

147

75

222

716

667

1383

حقوق

۱۵۹

106

265

247

229

476

48

10

58

454

345

799

مديريت

328

229

557

68

60

128

۰

۰

۰

396

289

685

علوم پايه

571

660

1231

50

75

125

21

7

28

642

742

1384

فني و مهندسي

775

346

1121

252

137

389

23

7

۳۰

1050

490

1540

آموزش هاي الکترونيکي

18

2

20

360

237

597

0

0

0

378

239

617

جمع

۲۶19

1398

۴۶71

1365

1167

2532

۲۴۷

۱۰۴

۳۵۱

4231

3323

7554

 جمعيت دانشجويي بر اساس آمار دانشجويان در تاريخ 19/03/93 مي باشد
تعداد بازديد اين صفحه: 7970
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما