کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه قم
اطلاعیه های مهم
برگزاري جلسه کميته دستگاهي دانشگاه
برگزاري جلسه استاني کميته دستگاهي
پوستر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 17439
تعداد بازديد از سايت: 54723754
تعداد بازديد زيرپورتال: 17439
اين زيرپورتال امروز: 61
در امروز: 45855
اين صفحه امروز: 61
آخرين ويرايش صفحه
شنبه 17 تير 1396 11:41:28
چهارشنبه 4 اسفند 1395رديف عنوان کرسي نام استاد صاحب کرسي ناقد ان دبير تاريخ برگزاري
1 تحول مهمترين شخصيت هاي اساطيري از عصر ايران باستان تا شاهنامه دکتراقدس فاتحي دکتر محمد فولادي
دکتر ليلا پژوهنده
دکتر نفيسه ساطع 94/12/10
2 بررسي امکان پذيري درس پژوهي در دروس دانشگاهي دکتر عباس حبيب زاده دکتر رضا جعفري هرندي
دکتر طيبه توسلي
دکتر نفيسه ساطع 95/01/23
3 امام علي (ع) در متون ادبيات مسيحيان معاصرعرب مريم حکمت نيا خانم پروانه فرداد
دکتر عبدالحسين طالعي
دکتر اقدس يزدي 95/01/28
4 چيستي فلسفه تطبيقي مهدي  منفرد دکتردانش شهرکي
دکتر اقدس يزدي   95/01/30
5 مروري برتحولات تاريخ کتابد اري وکتاب شناسي درعالم تشيع درگذر زمان استاد عبدالحسين طالعي حجت الاسلام ابوالفضل حافظيان
شيخ رضامختاري
دکترمهدي محمدي 95/03/04
6 روزه دا ري درورزش دکترعلي قاسمي دکترمحسن اکبرپور
دکترحميدصادقيان
دکترحسين عليمحمدي 95/03/17
7 اسلام وتربيت شهروندي دکترمحمدحسن ملکي دکترپيمان متقي
دکتر محمدرضا فتحي
دکترمجيدنيلي 95/03/17
8 ارائه چهارچوبي ارزشي براي توسعه روش هاي تحقيق درعمليات بارويکرد اخلاق گفتماني دکتر مهين چناري دکتر علي نقي فقيهي دکتر سهراب عبدي زرين 95/03/18
9 تحليل از هويت معنا واستلزامات آن در تماشاگه عرفان (با نگاهي به اهميت آن در زبان شناسي) مهديه سادات مستقيمي دکترزهره برقعي
دکتر عباس ايزد پناه
دکتر مريم حکمت نيا 95/04/01
10 ادبيات حسيني وعاشورايي در زبان انگليسي دکتر محمد رضا فخر روحاني دکتر سيد رضا مودب
دکتر عبدالحسين طالعي
دکتر حسن مقياسي 95/07/13
11 تحول در علوم انساني با تاکيد بر موضوعات حقوقي دکتر عليرضا ابراهيمي دکتر سيد علي اصغر موسوي رکني
دکتر عليرضا رستمي قفس آبادي
دکتر محمد هادي مفتح 95/08/03
12 ارزيابي نسل هاي کيفري دادگاه هاي بين المللي کيفري دکتر محسن قدير دکتر احمدرضا توحيدي
دکترسيدياسرضيايي
دکتر مصطفي فضائلي 95/08/05
13 نگاهي جديد به روايات سبعه احرف دکتر غلامحسين اعرابي دکتر سيد رضا مؤدب دکتر عليرضا ابراهيمي 95/08/08
14 بررسي جايگاه ادبيات کود کان ونوجوانان در کتاب هاي درسي دکتر مهدي محمدي دکتر محمد فولادي
دکتر سوسن بهرامي
دکتر جعفر عبادا... 95/08/9
15 نقد رويه قضايي در عدم اجراي قسم وسوگند در محاکم دکتر عليرضا رستمي قفس آبادي دکتر محمد نوذري فردوسيه دکتر سليمان خاکبان 95/08/11
16 بنياد گرايي اسلامي وبازنمايي آن درآثار برگزيده نويسندگان مسلمان بريتانيايي اميرحسين صادقي (گروه زبان وادبيات انگليسي) دکتر عبدالحسين طالعي
دکتر محمدجواد نجفي
دکتر اسحاق اکبريان 95/08/12
17 تأثيرفعاليت هاي ورزشي بر ديابت دکتر علي قاسمي دکتر امير سلماني دلشاد
دکتر محسن اکبر پور
دکتر حميد صادقيان 95/08/15
18 بايد ها ونبايدهاي ديوان آسيايي حقوق بشر دکتر احمد رضا توحيدي دکتر سيد ياسر ضيايي
دکتر محسن قدير
دکتر علي مشهدي 95/08/17
19 اصالت ضمان قهري و تقدم آن بر مسئوليت قراردادي در فقه اماميه دکتر اسماعيل  نعمت اللهي دکتر محمود حکمت نيا(استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ وانديشه)
دکتر محمد جواد حيدري خراساني
دکتر مصطفي بختيار وند  95/08/23
20 بررسي مباحث فقهي وحقوقي آيه محاربه(آيه 23 سوره مائده) دکتر محمد جواد حيدري دکتر محمد نوذري فردوسيه
دکتر عليرضا ابراهيمي 95/08/25
21 بوم زدايي در حقوق بين الملل دکتر علي مشهدي دکتر محسن قدير
دکترسيد ياسر ضيايي
دکتر محمد خليل صالحي 95/08/26
22 نقش زبان مادري در بازيابي اطلاعات دکتر يعقوب نوروزي دکتر محمد فولادي
دکتر جعفر عبادا...
دکتر رضا کريمي 95/09/14
23 نقش نظريه بطون آيات آيت ا...معرفت دکتر سعيده سادات غروي دکتر عبدالکريم بهجت پور
دکتر محمد کاظم رحمان ستايش
دکتر محمد علي تجري 95/09/15
24 بررسي جايگاه و اهميت مسائل رواني در ورزش حرفه اي دکتر حميد صادقيان دکتر حسين علي محمدي
دکتر جواد ادبي
دکتر محسن اکبر پور 95/09/21
25 عرضه ونقد نسخه نهايي ترجمه ي متن عربي تمام نهج البلاغه اثر سيدصادق موسوي  دکتر عليرضا حجازي دکتر عبدالحسين طالعي
دکتر عزت اله مولايي نيا
دکتر سيد صادق موسوي
دکتر مريم حکمت نيا 95/09/24
26 حقوق و تعهدات دولت هاي ناشي از انقلاب با تأکيد بر بيداري اسلامي دکتر سيد ياسر ضيايي دکتر محسن قدير
دکتر مصطفي فضائلي
دکتر علي مشهدي 95/10/06
27 بررسي کارايي بيروني فارغ التحصيلان در نظام آموزش عالي دکتر رضا جعفري هرندي دکتر عباس حبيب زاده
دکتر سيف ا... فضل اللهي
دکتر سهراب عبدي زرين 95/10/20
28 اقتصاد دانشگاهي يا دانشگاه اقتصادي تدوين دکترين اقتصاد مقاومتي دانشگاهي دکتر مهرداد تاکي دکتر سعيد فراهاني فرد(ناقد داخلي)
دکتر محمد توکلي
دکتر نفيسه ساطع 95/10/25
29 مديريت انتقال وتوسعه تکنولوژي در هزاره سوم دکتر صادق عمل نيک دکتر محمد حسن خوشگفتار
دکتر محسن عمل نيک
دکتر طاهر رجايي 95/10/26
30 تعهد به تضمين حقوق بشر دوستانه و مباني اسلامي آن دکتر مصطفي فضائلي دکتر محسن قدير
دکتر مصطفي مير محمدي
دکتر علي مشهدي 95/10/28
31 جايگاه سکوت در تربيت ديني دکتر مهين چناري دکتر سيف ا... فضل اللهي
دکتر علي اکبر خوش گفتار منش
دکتر عباس حبيب زاده 95/10/29
32 تعارض ها در انديشه هاي زبان شناختي چامسکي محور دکتر محمد رضا پيروز دکتر فائزه ارکان
دکتر علي صفري
دکتر اسحاق اکبريان 95/11/12
33 نقد وبررسي تفاسير فريقين از آيات توارث وحاکميت مومنان صالح در زمين دکتر طلعت حسني دکتر نصرت ا... آيتي
دکتر سيد رضا مودب
دکتر مريم حکمت نيا 95/11/13
34 نقش اغراض بلاغي آيات در تفسير قرآن دکتر عزت ا... مولايي نيا دکتر غلامحسين اعرابي
دکتر سيد محمود طيب حسيني يزدي
دکتر علي احمد ناصح 95/11/17
35 منطق فازي در قرآن کريم دکتر غلامحسن شير دل دکتر عبدالکريم بهجت پور
دکتر فاطمه نبوي
دکتر محمود محمودي 95/11/25
36 رابطه ي مقبوليت مردمي حکومت با مشروعيت ديني آن دکتر محمد هادي مفتح دکتر محسن ملک افضلي
دکتر ابراهيم کلانتري
دکتر محمد کاظم رحمان ستايش 95/11/30
37 مداخله خارجي در مخاصمه منطقه دکتر غلامعلي قاسمي دکتر سيد احمد حبيب نژاد
دکتر محسن قدير
دکتر سيد ياسر ضيايي 95/12/09
38 مباني تئوريک نظام ساساني،دليل بنيادي فروپاشي تمدن ايراني دکتر حميد رهبر دکتر ژاله آموزگار
دکتر محمد جواد نجفي
استاد عبدالحسين طالعي 95/12/10
39 نقد وارزيابي سياست هاي کلي انتخابات دکتر حامد نيکو نهاد دکتر محمد بهادري جهرمي
دکتر علي مشهدي
دکتر سيد ياسر ضيايي 95/12/11
40 اثبات حجيت روايات تفسيري دکتر علي احمد ناصح دکتر محمد هادي مفتح
دکتر محمود قيوم زاده
دکتر سعيده سادات غروي 95/12/16
41 بررسي نقش جنسيت در تفاوت هاي تشريعي باابتناء بر تفاوت هاي تکويني دکتر اعظم وفايي دکتر مهديه سادات مستقيمي
دکتر سکينه آخوند
دکتر طلعت حسني 95/12/21
42 نقدي بر ضمانت اجرايي کپي رايت باتاکيد بر تحولات نظام تقنيني ايران دکتر سيد حسن شبيري دکتر محمود حکمت نيا
دکتر مصطفي بختيار وند
دکتر سيد ياسر ضيايي 95/12/22
43 هفت آسمان قرآني ازمنظر ملاصدرا دکتر زهره برقعي دکتر ابراهيم عليپور
دکتر سعيده سادات غروي
دکتر اقدس يزدي 95/12/23
تعداد بازديد اين صفحه: 834
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما