چهارشنبه 2 اسفند 1396   09:07:55
مهندسی عمرانمهندسی عمران
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 303422
تعداد بازديد از سايت: 61457239
تعداد بازديد زيرپورتال: 303422
اين زيرپورتال امروز: 40
در امروز: 9504
اين صفحه امروز: 40
گروه مهندسی عمران
اعضای هیأت علمی
دكتر پريساسادات آشفته
دانشكده فني و مهندسي
عضو هيأت علمي
32103787-25-98+

دكتر پريساسادات آشفته

(استاديار گروه عمران-آب و سازه‌هاي هيدروليكي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه قم)

 

اطلاعات شخصي

نام و نام فاميل:

پريساسادات آشفته

پست الكترونيكي:

PAshofteh@ut.ac.ir     ps.ashofteh@qom.ac.ir     Parisa_ashofteh@yahoo.com

آدرس پستي:

قم، بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، دانشكده فني و مهندسي، گروه عمران، كد پستي: 3716146611

محل كار:

ساختمان معصوميه، اتاق 141

پروفايلِ دانشگاه قم

qom.ac.ir/profs/ashofteh

Instagram:

https://www.instagram.com/parisa_sadat_ashofteh/

پروفايلِ Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=rDUxokUAAAAJ&hl=en

پروفايلِ Research Gate:

https://www.researchgate.net/profile/Parisa-Sadat_Ashofteh

 

تحصيلات

1389 تا 1393

1385 تا 1387

1378 تا 1382

·         دكتري مهندسي منابع آب دانشگاه تهران

·         فوق ليسانس مهندسي آب دانشگاه تهران

·         ليسانس مهندسي آب دانشگاه تهران

 

تخصص‌هاي كليدي

·         مهندسي و مديريت منابع آب

·         ارزيابي اثرات زيست‌محيطي بر روي طرح‌هاي عمراني

·         هيدرولوژي

·         تغييرات اقليمي

·         شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

·         مديريت و كنترل پروژه‌ها

 

رساله دكتري

توسعه راه‌كارهاي انعطاف‌پذير مديريت منابع و مصارف آب در تطبيق با تغيير اقليم

 

پايان‌نامه كارشناسي ارشد

آناليز عدم قطعيت تأثير تغيير اقليم بر رژيم سيلاب با رويكرد بيزي

 

عناوين علمي

·         معاون گروه آموزشي مهندسي عمران در واحد خواهران دانشگاه قم (1398-1396)

·         مشاور فرهنگي- علمي انجمن علمي دانشجويي مهندسي عمران، دانشگاه قم (تاكنون-1395)

·         استاديار دانشكده فني و مهندسي، گروه عمران، دانشگاه قم (تاكنون-1395)

·         استاد مدعو دانشكده فني و مهندسي، گروه عمران، دانشگاه قم (1395-1393)

 

عناوين حرفه‌اي

·         - مدير پروژه، شركت مهندسين مشاور يكم (1390-1387)

·         - كارشناس مطالعه، طراحي، ارزيابي و بررسي‌هاي فني طرح‌هاي توسعه منابع آب و شبكه‌هاي متعدد آبياري و زهكشي در سطح كشور، شركت مهندسين مشاور يكم (1387-1382)

 

دروس تدريس‌شده

- مقطع كارشناسي:

  • مكانيك سيالات
  • مهندسي سيستم‌ها
  • آب‌هاي زيرزميني
  • هيدرولوژي مهندسي
  • مهندسي محيط زيست
  • پروژه تخصصي

- مقطع كارشناسي ارشد و دكتري:

  • مهندسي و مديريت حوضه آبريز (رود-مخزن-آبخوان)
  • ارزيابي اثرات زيست‌محيطي روي طرح‌هاي عمراني
  • مهندسي رودخانه پيشرفته

 

افتخارات

·         پژوهش‌گر برتر دانشگاه قم، در آيين تجليل از پژوهش‌گران برتر دانشگاه قم (27 آذرماه 1396)

·         منتخب ويژه جشنواره بين‌الملل دانشگاه تهران، در هفتمين جشنواره برترين‌هاي بين‌الملل دانشگاه تهران (خردادماه 1396)

·         طرح پژوهشي بنيادي "برجسته" (به‌عنوان همكار مجري طرح) در بيست و پنجمين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه تهران (آذرماه 1395)

·         رساله برگزيده در پنجمين جشنواره مهندسي و مديريت آب ايران (مهرماه 1395)

·         رساله برتر در مقطع دكتري، در انجمن هيدروليك ايران (آبان ماه 1394)

·         رساله نمونه در مقطع دكتري، در بيست و چهارمين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه تهران (آذرماه 1394)

·         دانشجوي پژوهش‌گر نمونه در مقطع دكتري، در بيست و سومين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه تهران (آذرماه 1393)

·         دانشجوي برتر بين‌الملل در مقطع دكتري، در بخش مقالات در جشنواره برترين‌هاي بين‌الملل دانشگاه تهران (خردادماه 1393)

·         حائز رتبه اول در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ،87-1385

 

داوري مجلات علمي-پژوهشي

·         مجله تحقيقات آب و خاك ايران، دانشگاه تهران (Iranian Journal of Soil and Water Research)

·         مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، دانشگاه تهران (Iranian Journal of Watershed Management Science)

·         مجله پژوهش‌هاي عمران و محيط زيست، دانشگاه قم (Civil and Environmental Researches)

·         نشريه سد و نيروگاه برق‌آبي ايران، انجمن برق‌آبي ايران (Journal of Iranian Dam and Hydroelectric Powerplant)

 

داوري مجلات بين‌‌المللي

·   Advances in Water Resources, Elsevier.

·   Water Resources Management, Springer.

·   Climatic Change, Springer.

·   ISH Journal of Hydraulic Engineering, Taylor & Francis.

·   Journal of Earth System Science, Springer.

·   Journal of Hydrologic Engineering, ASCE, USA.

·   Journal of Hydrology, Elsevier.

·   Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE, USA.

·   Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, USA.

·   Hydrology Research, IWA Publishing.

·   Water and Environment Journal, Wiley.

 

راهنمايي و مشاوره

·         مشاوره رساله دكتري:

(1) مسعود روان سالار (1397)، رساله دكتري، دانشگاه قم، "كاربرد روش‌هاي هوشمند در پيش‌بيني كيفيت آب رودخانه با لحاظ نمودن اثرات تغيير اقليم با كمك خروجي مدل‌هاي گردش عمومي (GCMs)".

·         راهنمايي پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

(4) سپيده جليلي (1397)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه قم، "تحليل عدم قطعيت تأثير تغيير اقليم بر منابع آب زيرزميني با استفاده از رويكرد بيزي".

(3) پريسا پورپشنگ (1397)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه قم، "مديريت بهينه تطبيقي چندهدفه مخازن تحت شرايط تغيير اقليم با تأكيد بر الگوريتم‌هاي تكاملي".

(2) فيروزه آزادي (1397)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه قم، "توسعه مدل بهره‌برداري بهينه كيفي از مخازن تحت شرايط تغيير اقليم با استفاده از الگوريتم كرم شب‌تاب".

(1) سيده حديث حيات الغيب مقدم (1397)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه قم، "توسعه مدل تلفيقي بهره‌برداري از منابع آب سطحي و زيرزميني در شرايط تغيير اقليم با استفاده از الگوريتم علف هرز مهاجم".

·         راهنمايي مشترك پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

(2) مهسا حق‌نژاد (1396)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه قم، "توسعه فرمان بهينه بهرهبرداري از مخزن در تأمين آب براي شرايط متأثر از تغيير اقليم با رويكرد برنامهريزي ژنتيك".

(1) پروين گلفام (1395)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه قم، "استخراج گزينه­هاي بهينه تخصيص توسط تصميم­گيري­هاي چندمعياره با رويكرد سازگاري با تغيير اقليم".

·         مشاوره پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

(2) صبا جعفري (1396)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، "بررسي عدم قطعيت تامين نياز آبي در شرايط تغيير اقليم".

(1) زهرا غلامپور (1390)، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه خوارزمي تهران، "بررسي تأثير تغيير اقليم بر منابع آب‌هاي سطحي، مطالعه موردي حوضه رودخانه كر"

 

 

ترجمه كتاب

(5) آشفته، پ.س. (1396). "مهندسي منابع آب نوين"، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ايران.

(4) آشفته، پ.س. (1396). "مهندسي منابع آب نوين"، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ايران.

(3) بزرگ‌حداد، ا.، آشفته پ.س. و سيف‌اللهي آغميوني، س. (1392). "برنامه‌ريزي و مديريت سامانه‌هاي منابع آب"، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ايران.

(2) بزرگ‌حداد، ا.، آشفته پ.س. و سيف‌اللهي آغميوني، س. (1392). "برنامه‌ريزي و مديريت سامانه‌هاي منابع آب"، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ايران.

(1) بزرگ‌حداد، ا.، بلوري يزدلي، ي و آشفته پ.س. (1391). "مهندسي و مديريت سامانه‌هاي آبي"، انتشارات نوآور، چاپ اول، تهران، ايران.

 

تأليف كتاب

(3) آشفته پ.س. و گلفام، پ. (1396). "كاربرد تصميم‌گيري چندمعياره در مديريت منابع آب"، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران، چاپ اول، تهران، ايران.

(2) آشفته پ.س. (1393). "تغيير اقليم و آب: ابزارها و رويكردها"، انتشارات جاودان خرد، چاپ اول، تهران، ايران.

(1) بزرگ حداد، ا. (1393). "بهينه‌سازي در سامانه‌هاي منابع آب (فصل سوم با عنوان برنامه‌ريزي خطي)"، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ايران.

 

مقالات علمي- الف- مقالات چاپ شده در مجلات ISI و علمي و پژوهشي (به‌ترتيب تاريخ ارائه)

(1)     Ashofteh, P.-S., Rajaee, T., and Golfam, P. (2017). “Assessment of water resources development projects under conditions of climate change using efficiency indexes (EIs)”, Water Resources Management, 31 (12), 3723-3744, Doi: 10.1007/s11269-017-1701-y.

(2)     Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Loáiciga, H. A. (2017). “Logical genetic programming (LGP) development for irrigation water supply hedging under climate-change conditions”, Irrigation and Drainage, 66 (4), 530-541, Doi: 10.1002/ird.2144.

(3)     Ashofteh, P.-S., Mohammadi, Gh., and Ashofteh, A. (2017). Discussion of “Optimization of fuzzified hedging rules for multipurpose and multireservoir systems”, Journal of Hydrologic Engineering, 22 (7), Doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001521.

(4)     Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Loáiciga, H.A. (2017). “Multi-criteria environmental impact assessment of alternative irrigation networks with an adopted matrix-based method”, Water Resources Management, 31 (3), 903-928, Doi: 10.1007/s11269-016-1554-9.

(5)     Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Loáiciga, H.A. (2017). “Impacts of climate change on the conflict between water resources and agricultural water use”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 143 (4), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001143.

(6)     Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Loáiciga, H.A. (2017). “Role of adaptive water resources management policies and strategies in relieving the conflicts between water resources and agricultural sector water use caused by climate change”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 143 (5), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001149.

(7)     Ashofteh, P.-S. (2017). Discussion of “Multiobjective management of water allocation to sustainable irrigation planning and optimal cropping pattern”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 143 (4), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001145.

(8)     Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Loáiciga, H.A. (2017). “Development of Adaptive Strategies for Irrigation Water Demand Management under Climate Change”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 143 (2), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001123.

(9)     Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Mariño, M.A., (2016). “Performance Evaluation of a Developed Hybrid AOGCM Model under Climate Change”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142 (12), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001107.

(10) Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., Loáiciga, H.A., and Mariño, M.A., (2016). “Evaluation of climate variability and human activities impacts on streamflow at the basin-scale”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142 (8), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001038.

(11) Bozorg-Haddad, O., and Ashofteh, P.-S. (2016). Closure to “Levee's layout and design optimization in protection of flood areas”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142 (4), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000993.

(12) Bozorg-Haddad, O., Ashofteh, P.-S., and Loáiciga, H.A. (2016). Closure to “Investigation of reservoir qualitative behavior resulting from biological pollutant sudden entry”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142 (7), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001055.

(13) Amirkani, M., Bozorg-Haddad, O., Ashofteh, P.-S., and Loáiciga, H. A. (2016). “Determination of the optimal level of water releases from a reservoir to control water quality”, Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste, 20 (2), Doi: 10.1061/(ASCE)HZ.2153-5515.0000295.

(14) Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Loaiciga, H.A., (2015). “Evaluation of climatic-change impacts on multi-objective reservoir operation with multiobjective genetic programming”, Journal of Water Resources Planning and Management, 141 (11), Doi: 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000540.

(15) Ashofteh, P.-S. and Bozorg-Haddad, O., (2015). Closure to “Determination of irrigation allocation policy under climate change by genetic programming”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 141 (12), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000912.

(16) Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Mariño, M. A., (2015). Closure to “Risk analysis of water demand for agricultural crops under climate change”, Journal of Hydrologic Engineering, 20 (8), Doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001197.

(17) Bozorg-Haddad, O., Ashofteh, P.-S., and Mariño, M. A., (2015). “Levee layouts and design optimization in protection of flood areas”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 141 (8), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000864.

(18) Bozorg-Haddad, O., Ashofteh, P.-S., Ali-Hamzeh, M., and Mariño, M.A., (2015). “Investigation of reservoir qualitative behavior resulting from biological pollutant sudden entry”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 141 (8), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000865.

(19) Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Mariño, M. A., (2015). “Risk analysis of water demand for agricultural crops under climate change”, Journal of Hydrologic Engineering, 20 (4), Doi: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001053.

(20) Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., Akbari-Alashti, H., and Mariño, M. A., (2015). “Determination of irrigation allocation policy under climate change by genetic programming”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 141 (4), Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000807.

(21) Bozorg-Haddad, O., Ashofteh, P.-S., Rasoulzadeh-Gharibdousti, S., and Mariño, M. A., (2014). “Optimization model for design-operation of pumped-storage and hydropower systems”, Journal of Energy Engineering, 140 (2), Doi: 10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000169.

(22) Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Mariño, M. A., (2014). Discussion of “Estimating the effects of climatic variability and human activities on streamflow in the Hutuo River Basin”, Journal of Hydrologic Engineering, 19 (4), 836-836.

(23) Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., Mariño, M. (2013). “Climate change impact of on reservoir performance indexes in agricultural water supply,” Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 139 (2), 85-97, Doi: 10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000496.

(24) Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., Mariño, M. A. (2013). “Scenario assessment of streamflow simulation and its transition probability in future periods under climate change,” Water Resources Management, 27 (1), 255-274, Doi: 10.1007/s11269-012-0182-2.

(25)            آشفته، پ.س. (1396). "بررسي انعطاف‌پذيري سامانه مخزن در شرايط تغيير اقليم در تأمين بهينه آب"، مجله علمي- پژوهشي تحقيقات آب و خاك ايران، دانشگاه تهران، (پذيرش).

(26)            آشفته، پ.س. و بزرگ‌حداد، ا. (1394). "استفاده از ابزار بهينه‌سازي GP توسعه‌يافته براي بهره‌برداري چندهدفه از مخازن در شرايط تغيير اقليم"، مجله علمي- پژوهشي تحقيقات آب و خاك، دانشگاه تهران، دوره 46،شماره 3، 422-415.

(27)            آشفته، پ.س. و بزرگ‌حداد، ا. (1394). "رويكردي جديد براي ارزيابي عملكرد مدل‌هاي AOGCM در شبيه‌سازي رواناب"، مجله علمي- پژوهشي پژوهش‌هاي حفاظت آب و خاك، دانشگاه گرگان، جلد 22، شماره دوم، 95-110.

(28)            آشفته، پ.س. و بزرگ‌حداد، ا. (1394). "ارزيابي‌هاي برپايه ريسك نياز آبي تحت شرايط تغيير اقليم با استفاده از مدل‌هاي AOGCM"، مجله مرتع و آبخيزداري، دانشگاه تهران، دوره 68، شماره 3، 457-441.

(29)            بيگم حجازي‌زاده، ز.، آشفته، پ.س.، فتاحي، ا.، غلام‌پور، ز. (1394). "تحليل تغييرات جريان تحت شرايط تغيير اقليم با استفاده از مدل شبيه‌سازي بارش-رواناب در حوضه رودخانه كُر"، مجله علمي- پژوهشي تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، دانشكده علوم جغرافيايي، دانشگاه خوارزمي، سال 15، شماره 38، 47-31.

(30)            آشفته، پ.س. و بزرگ‌حداد، ا. (1393). "ارزيابي تقابلات بين تغيير اقليم و فعاليت‌هاي بشري بر رواناب"، مجله علمي- پژوهشي تحقيقات آب و خاك، دانشگاه تهران، دوره 45، شماره 1، 103-112.

(31)            آشفته، پ.س. و بزرگ‌حداد، ا. (1393). "استخراج از توابع چندشرطي در حوزه مديريت مخزن در شريط تغيير اقليم"، مجله علمي- پژوهشي تحقيقات آب و خاك، دانشگاه تهران، دوره 45، شماره 4، 404-397.

(32)            آشفته، پ.س. و بزرگ‌حداد، ا. (1393). "استخراج قواعد بهره‌برداري از مخزن تحت تأثير تغيير اقليم"، مجله تحقيقات آب و خاك ايران، دوره 45، شماره 2، 121-113.

(33)            آشفته، پ.س. و بزرگ‌حداد، ا. (1392). "ارائه رويكرد احتمالاتي ارزيابي آثار تغيير آب و هوا بر بده رودخانه"، مجله مهندسي منابع آب دانشگاه آزاد مرودشت، سال ششم، 52-37.

(34)            آشفته، پ.س. (1391). "تأثير تغيير اقليم بر نياز آبي محصولات با استفاده از مدل HadCM3 در شبكه آبياري آيدوغموش"، مجله علمي- پژوهشي آبياري و زهكشي ايران، جلد 6، شماره 1.

(35)            آشفته، پ.س. و مساح‌بواني، ع.ر. (1391) "بررسي تأثير عدم قطعيت مدل‌هاي AOGCM و سناريوهاي انتشار گازهاي گلخانه‌اي بر رواناب حوضه تحت تأثير تغيير اقليم"، مجله علمي- پژوهشي تحقيقات منابع آب ايران، جلد 24، شماره 2.

(36)            آشفته، پ.س. و مساح‌بواني، ع.ر. (1389). "تاثير تغيير اقليم بر دبي‌هاي حداكثر"، مجله علمي- پژوهشي علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك، اصفهان، سال چهاردهم/ شماره 53.

(37)            آشفته، پ.س. و مساح بواني، ع.ر. (1388). "تاثير عدم قطعيت تغيير اقليم بر دما و بارش حوضه آيدوغموش در دوره 2069 -2040 ميلادي"، مجله علمي- پژوهشي دانش كشاورزي، دانشگاه تبريز، شماره 2، جلد 1/19.

(38)            آشفته، پ.س. و مساح‌‌بواني، ع.ر. (1388) "تأثير عدم قطعيت تغيير اقليم بر رژيم سيلاب"، مجله علمي- پژوهشي تحقيقات منابع آب ايران، جلد 14.

 

مقالات علمي- ب- مقالات در كنفرانس‌هاي بين‌المللي و ملي (به‌ترتيب تاريخ ارائه)

(1)     Ashofteh, P.-S and Bozorg-Haddad, O. (2014). "Application of genetic programming in water resources management in terms of climate change." 2nd International Conference on Advances in Civil, Structural and Environmental Engineering, Zurich, Switzerland (Accept-Oral).

(2)     Ashofteh, P.-S. and Massah Bavani, A. R. (2011). "Investigation of AOGCM models and SRES- scenarios uncertainty impact on the Gharanghu basin runoff." 21st. ICID Congress, Tehran, Iran (Accepted-Oral).

(3)     Ashofteh, P.-S., Bozorg-Haddad, O., and Massah Bavani, A. R. (2011). "Impact of climate change on water requirement of Aidoghmoush irrigation network." 21st. ICID Congress, Tehran, Iran (Accepted-Oral).

(4)     Ashofteh, P.-S. and Massah Bavani, A. R. (2009). "Uncertainty of climate change impact on the flood regime; Case study Aidoghmoush basin. East Azerbaijan, Iran." European Water Resources Association (EWRA) 7th International Conference, University of Cyprus, Department of Civil and Environmental Engineering.

(5)  حيات‌الغيب مقدم، س.ح. و آشفته، پ.س. (1396). "تصحيح و بهينه‌سازي پارامتر هدايت هيدروليكي با مدل‌سازي آب زيرزميني توسط نرم‌افزار GMS"، كنفرانس هيدروليك ايران، دانشكده فني و مهندسي دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، 15-16 شهريور.

(6)  آشفته، پ.س. (1394). "راه‌كارهاي علاج‌بخشي سامانه تأمين و تقاضا: رويكرد مديريت يك‌پارچه منابع آب"، كنفرانس بين‌المللي علوم، مهندسي و فناوري‌هاي محيط زيست.

(7)  آشفته، پ.س. و بزرگ‌حداد، ا. (1392). "بررسي بحران آب تحت تأثير شرايط تغيير اقليم"، سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين‌المللي- تخصصي علوم زمين، رويكرد نجات درياچه اروميه.

(8)  آشفته، پ.س. و بزرگ‌حداد، ا. (1392). "نگرشي نو براي ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر احتمال انتقال جريان از ديدگاه برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران منابع آب"، پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه عباسپور.

(9)  آشفته، پ.س. و بزرگ‌حداد، ا. (1392). "ارزيابي اثرات زيست‌محيطي اجراي طرح‌ها بر پارامترهاي فيزيكي در دوره بهره‌برداري"، پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه عباسپور.

(10)            اميرخاني، م.، بزرگ‌حداد، ا. و آشفته، پ.س. (1392). "تعيين رقوم بهينه دريچه خروجي مخزن در تخليه آلودگي ناگهاني"، پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، دانشگاه عباسپور.

(11)            آشفته، پ.س.، مساح‌بواني، ع.ر. و بزرگ‌حداد، ا. (1390). "بررسي عدم قطعيت مدل‌هايAOGCM-TAR  و سناريوهاي انتشار بر رواناب در دوره‌هاي آتي"، چهارمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران.

(12)            آشفته، پ.س. (1389). "بررسي اهميت موضوع انتشار گازهاي گلخانه‌اي و تغيير اقليم در جهان و تأثير آن بر محيط زيست"، چهارمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، تهران.

(13)            آشفته، پ.س. (1390). "اثرات تغيير اقليم بر جريان رودخانه قرنقو با استفاده از مدل‌هاي GFDL-R30 و تحت سناريوي A2"، همايش علمي چالش آب در استان قم- گذشته، حال، آينده.

(14)            آشفته، پ.س. (1389). "تأثير تغيير اقليم بر رواناب با استفاده از مدل HadCM3 و تحت سناريوهاي انتشار گازهاي گلخانه‌اي"، چهارمين كنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليم، تهران.

(15)            آشفته، پ.س. و مساح‌بواني، ع.ر. (1389). "بررسي تأثير تغيير اقليم بر رواناب، مطالعه موردي حوضه قرنقو، آذربايجان شرقي"، نخستين كنفرانس پژوهش‌هاي كاربردي منابع آب ايران، كرمانشاه.

(16)            آشفته، پ.س. و مساح‌بواني، ع.ر. (1387). "تأثير عدم قطعيت تغيير اقليم بر شدت سيلاب در دوره هاي آتي"، سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تبريز. .

(17)            مساح‌بواني، ع.ر. و آشفته، پ.س. (1386). "بررسي اهميت تغييرات اقليمي در جهان و تأثير آن بر سيستم‌هاي مختلف"، ارائه در اولين كارگاه فني تاثير تغييرات اقليمي بر مديريت منابع آب ايران.

 

طرح‌هاي پژوهشي و كاربردي

1394

·         بررسي وضعيت مصارف آب تحت شرايط تغيير اقليم و ارائه راه‌كارهاي سازگاري براي مقابله با آن

·         بررسي وضعيت منابع آب تحت شرايط تغيير اقليم و ارائه راه‌كارهاي سازگاري با آن

1392 (فروردين تا شهريور)

·         بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع و مصارف آب

از 1387- 1386

پروژه تحقيقاتي با حمايت مالي شركت توسعه منابع آب ايران

آناليز عدم قطعيت تاثير تغيير اقليم بر رژيم سيلاب با رويكرد بيزي، مطالعه موردي حوضه آيدوغموش، آذربايجان شرقي، كد پروژه WRE1- 87013

 

تجارب كاري

از 1382 تا خرداد 1390

مهندسين مشاور يكم

(الف- مديريت پروژه)

·         مدير پروژه مستند‌سازي مطالعات و عمليات اجرايي شبكه آبياري آِيدوغموش

·         مدير پروژه مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري بهجت‌آباد قزوين

·         كارشناس مطالعات تكميلي اول و مرحله دوم طرح تغذيه مصنوعي دشت شهريار

(ب- مطالعه، طراحي، ارزيابي و بررسي‌هاي فني شبكه‌هاي متعدد آبياري و زهكشي در سطح كشور)

 

·         كارشناس زهكشي در مطالعات مرحله اول اراضي زهدار نواحي 2 و 3 مغان

·         كارشناس طراح در مطالعات مرحله دوم بهسازي آبياري دشت دالكي

·         كارشناس طراح در مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي آيدوغموش

·         كارشناس طراح در مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي بهمنشير

·         كارشناس طراح در مطالعات مرحله دوم شبكه فرعي آبياري و زهكشي سد رئيسعلي دلواري

·         كارشناس طراح در مطالعات مرحله دوم شبكه آبياري و زهكشي دشت شميل

·         كارشناس در مطالعات مرحله اول شبكه آبياري و زهكشي دشت باشماق

·         كارشناس مطالعات مرحله شناسايي شبكه آبياري و زهكشي سد شهريار (استور)، ميانه

·         كارشناس مطالعات ارزيابي اثرات زيست‌محيطي شبكه اراضي جايگزين سد شهريار

 

عضويت در جوامع ملي

·         انجمن هيدروليك ايران، 1394 تاكنون

·         انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران، 1386 تاكنون

·         احراز شرايط نخبه در بنياد ملي نخبگان، 1392

 

دوره‌هاي آموزشي

·         دريافت گواهي شركت در كارگاه مدل‌سازي هيدرواقليمي و هيدرومتئورولوژيكال در اولين كنفرانس بين‌المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه‌هاي برق‌آبي، فوريه 2012

·         دوره آموزشي سامانه ارزيابي و برنامه‌ريزي آب (WEAP) از مؤسسه محيط زيست استكهلم (SEI)- اكتبر 2011

·         كارگاه فني كاربرد مدل‌هاي رياضي هيدروديناميك در شبكه‌هاي آبياري، پژوهشكده مهندسي منابع آب دانشگاه تربيت مدرس، 1383

 

برگزاري سخنراني علمي و كارگاه‌هاي آموزشي

·         كارگاه آموزشي برنامه‌ريزي و مديريت منابع آب با استفاده از WEAP (10 ساعت)، با همكاري انجمن علمي مهندسي عمران دانشگاه قم، 1396.

·         كارگاه آموزشي تدوين مقالات انگليسي ISI (4 ساعت)، با همكاري انجمن علمي مهندسي عمران دانشگاه قم، 1396.

·         سخنراني علمي در سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، "تغييرات اقليمي، ارزيابي اثرات بر منابع آب و ارائه راه‌كارها"، 1395.

·         كارگاه آموزشي/ تخصصي مدل‌هاي رياضي در آلودگي آب‌هاي زيرزميني، 1382

 

 

برنامه هفتگي- نيم‌سال اول 97-1396

ايام هفته

8-10

10-12

13:30-15:30

15:30-17:30

يكشنبه

مهندسي محيط زيست

(اتاق 184)

مطالعه و پژوهش

مهندسي و مديريت حوضه آبريز (رود-مخزن-آبخوان)

(اتاق 180)

هيدرولوژي مهندسي

(اتاق 184)

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

جلسات گروه

پروژه تخصصي

(دانشجويان كارشناسي)

آب‌هاي زيرزميني

(خواهران)

سه‌شنبه

مهندسي و مديريت حوضه آبريز (رود-مخزن-آبخوان)

(اتاق 180)- هفته فرد

پايان‌نامه و سمينار تخصصي

(خانم‌ها حيات‌الغيب-آزادي)

پايان‌نامه و سمينار تخصصي

(خانم‌ها پورپشنگ-جليلي)

مطالعه و پژوهش

 

 

تعداد بازديد اين صفحه: 6722
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما