سه شنبه 4 مهر 1396   02:09:50
مهندسی عمران
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 281927
تعداد بازديد از سايت: 54683741
تعداد بازديد زيرپورتال: 281927
اين زيرپورتال امروز: 18
در امروز: 5842
اين صفحه امروز: 18
گروه مهندسی عمران
اعضای هیأت علمی
دکتر احسان جباري
دانشکده فني و مهندسي
عضو هيأت علمي
02532103515

نام: احسان
نام خانوادگي: جباري


پست الکترونيکي: e dot jabbari at qom.ac.ir
نشاني اين صفحه: http://www.qom.ac.ir/profs/jabbari

نشاني:
ايران، قم، بلوار غدير، دانشگاه قم، دانشکده فني و مهندسي، کد پستي ۳۷۱۶۱۴۶۶۱۱
شماره تماس: 3515-3210-025
دانشکده: دانشکده فني و مهندسي
گروه: مهندسي عمران
مرتبه علمي: استاديار

سوابق تحصيلي
کارشناسي: عمران، عمران، دانشکده فني دانشگاه تهران، ايران
کارشناسي ارشد: عمران، سازه هاي هيدروليکي، دانشکده فني دانشگاه تهران، ايران
دکتراي تخصصي: عمران، عمران، دانشکده فني دانشگاه تهران، ايران

سوابق کاري
مدير گروه سازه هاي هيدروليکي
معاون آموزشي دانشکده فني و مهندسي
معاون آموزشي و پژوهشي دانشکده فني و مهندسي
رئيس دانشکده فني و مهندسي

زمينه هاي تخصصي و مورد علاقه
هيدروليک محاسباتي - مدل سازي عددي
روش اجزاء مرزي - روش هاي بدون شبکه

طرح هاي پژوهشي
گَتميري، بهروز و جبّاري، احسان، (1382). طرح پژوهشي شمارة 733/3/614 با عنوان "مدل‌سازي جريان آب و هوا و حرارت در محيط متخلخل غيراشباع و شکل‌پذير سه‌بعدي در حالت دائمي با استفاده از روش اجزاء مرزي." معاونت پژوهشي دانشگاه تهران، خاتمه يافته.
گَتميري، بهروز و جبّاري، احسان، (1384). طرح پژوهشي شمارة 1211/3/614 با عنوان "توابـع گرين دو‌بعدي براي معـادلات حـاکم بر خـاک غيراشـباع در فضـاي زمـان." معاونت پژوهشي دانشگاه تهران، خاتمه يافته.

دروس تدريس شده
دروس کارشناسي
ايستايي - مقاومت مصالح - سازه هاي فولادي - مهندسي زلزله
مکانيک سيالات - هيدروليک و آزمايشگاه - مهندسي آبهاي زيرزميني

دروس کارشناسي ارشد
هيدروليک پيشرفته - هيدروليک محاسباتي
دروس دکتري
روش اجزاء مرزي، روش هاي محاسباتي بدون شبکه. 

کتاب هاي تأليف شده
هيدروليک (براي دانشجويان دوره کارشناسي)، انتشارات سنجش.

عضويت در مراکز علمي و پژوهشي

کميته ملّي سدهاي بزرگ ايران، کميته فنّي هيدروليک در سدها، از 1379.
انجمن هيدروليک ايران، از 1378.

آشنايي با زبان­هاي خارجي
انگليسي
فرانسه
 

پايان نامه ها
فتحي، مهسا، مدل سازي نفوذ شوري در منابع آب زيرزميني با استفاده از Visual MODFLOW (مطالعه موردي: دشت اراک)، 11/95.
تاج آبادي، فائزه، بررسي تاثير هندسه خروجي حوضچه آرامش بر پارامترهاي هيدروليکي جريان ، 11/95.
زاهدي، فائزه، شبيه سازي عددي ميدان جريان به منظور برآورد ضريب زبري بستر رودخانه هاي جنگلي، 11/95.
دهقان نيري، عاطفه، تأثير آرايش قرارگيري سازه بافل بر راندمان قرارگيري حوضچه هاي ته نشيني مستطيلي اوليه تصفيه خانه هاي فاضلاب با استفاده از نرم افزار Flow 3D، 11/95.
الهي، الهه، تعيين رابطه تجربي بين مشخصات و پارامترهاي فني لايه فيلتر در سدهاي خاکي، 11/95.
عظيمي ساريخان بگلو، محمد، بهينه سازي ورودي مخزن هاي ته نشيني اوليه مستطيلي شکل در تصفيه خانه هاي فاضلاب با استفاده از نرم افزار Flow-3D، 11/95.
مهرجو، محمد، بررسي استفاده از موانع رسوبگير در حوضه آبريز سد طالقان جهت افزايش عمر مفيد سد، 10/95.
اسکندري، محيا، مطالعه تأثير شيب اندک ديواره هاي ج انبي در سرريز کليدپيانو بر روي ضريب تخليه، 07/95.
يوسفي، محمد، بررسي استفاده از مواد منعقد کننده طبيعي در تصفيه خانه آب قم، 07/95.
علي محمدي، وحيد، بررسي امکان تصفيه مغناطيسي آب و پساب با استفاده از نانولوله هاي کربني چندلايه پوشش داده شده با نانوذرات اکسيد آهن، 06/95.
غفاري، حامد، بررسي پديده شکست سد و پهنه بندي سيلاب ناشي از آن با استفاده از نرم افزارهاي
 Hec-Ras و CCHE2D (مطالعه موردي: سد سفيدرود)، 06/95.
هاشمي پرپنچي، محمدمهدي، شبيه سازي عددي ميدان جريان و ذرات آلاينده هوا (ريزگردها) با هدف بهينه سازي هندسي و معماري، 11/94.
رضايي، محبوبه، مدلسازي حرکت هيدروکربن هاي نفتي و فلزات سنگين در خاک با استفاده از نرم افزار CTRAN/W ، 06/94.
صراف، مهدي، بررسي روشهاي مختلف کاهش آبشستگي موضعي در اطراف پايه هاي پل با استفاده از نرم افزار FLOW3D ، 06/94.
عالي‌پور، عطيه، خوشه¬بندي حوضه¬ آبريز بر اساس تاثير بر رواناب خروجي با استفاده از سيستم‌ اطلاعات جغرافيايي (GIS) و شبکه‌هاي خود¬سازمانده (SOM) (مطالعه موردي : حوضه آبريز رودخانه جاجرود) ، 06/94.
فريدنيا، داوود، بررسي مدل تصميم گيري براي اجراي شبکه هاي دو گانه آبرساني شهري (مطالعه موردي: شهر قم، استان قم). ، 06/94.
سهراب مقدم، محمد، مطالعه جريان ناشي از شکست سد با استفاده از نرم‌افزار OpenFAOM ، 02/94.
طيبي، حامد، مطالعه سرريز کنگره‌اي به منظور بهينه‌سازي افت انرژي جريان، کاهش حجم آبشستگي و افزايش ضريب دبي عبوري، 11/93.
اميني، حسين، مدل‌سازي آبشستگي لوله‌هاي مستغرق با نرم افزار Flow3D، 11/93.
فاضلي، سعيد، بررسي دلائل هيدروليکي خرابي پل‌ها (مطالعه موردي پل فتح تهران)، 11/93.
حدادي، محمدرضا، بررسي عددي تاثير بلوک‌هاي مياني حوضچه آرامش در استهلاک انرژي جريان، 07/93.
شياسي، محمدرضا، تحليل تراوش سدهاي زيرزميني با استفاده از روش‌هاي عددي (مطالعه موردي: کوه‌زر سمنان و راور کرمان)، 02/93.
فلاح، عليرضا، استفاده از روش بدون شبکه مالتي‌کوادريک در مدلسازي تراوش و آلودگي در محيط متخلخل سه بعدي ناهمگن و ناهمسان، 06/92.
ابراهيمي، مهدي، شبيه سازي عددي لايه‌بندي حرارتي، شوري و تغذيه‌گرايي در مخازن سدها با مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردي: سد بافت) 04/91.

مقالات
همايش هاي داخلي
مهدي خداپرست، احسان جباري، الهه الهي (1395)، تعيين رابطه تجربي بين مشخصات و پارامترهاي فني لايه فيلتر در سدهاي خاکي، چهارمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران، ايران.
جباري احسان، مؤيدي محمدکاظم، هاشمي پرپنچي محمدمهدي (1395)، مطالعه الگوي انتشار ريزگردها در طراحي معماري ساختمان ها از ديدگاه زيست محيطي، دومين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در عمران، معماري و مديريت شهري، تهران، ايران.
جباري احسان، مؤيدي محمدکاظم، هاشمي پرپنچي محمدمهدي (1395)، مدلسازي سه بعدي جريان ريزگردها و بررسي اثر معماري ساختمان در توزيع آنها، نهمين کنگره ملي مهندسي عمران، مشهد، ايران.
جباري احسان، پورلک مهيار (1395)، Comparison between SPH and Finite Volume Models in Approaching Wave to a Berm Breakwater ، نهمين کنگره ملي مهندسي عمران، مشهد، ايران.
صراف مهدي، جباري احسان (1394)، بررسي چهار روش براي کنترل آبشستگي موضعي در مجاورت پايه هاي پل با استفاده از نرم افزار FLOW-3D، سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري، تهران، ايران.
سهراب مقدم محمد، جباري احسان، فرزين سعيد (1394)، شبيه سازي جريان ناشي از شکست سد با استفاده از نرم افزار متن باز OpenFoam، سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، دانشگاه شهيد بهشتي.
مؤيدي محمدکاظم، جباري احسان، هاشمي پرپنچي محمد مهدي (1394)، شبيه سازي عددي ميدان جريان و آلاينده ها و بررسي اثر تغيير معماري ساختمان بر توزيع ريزگردها، شانزدهمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها، دانشگاه رازي کرمانشاه.
جباري احسان، اميني حسين (1394)، بررسي عمق آبشستگي زير لوله هاي مستغرق در اثر وجود زوائد فيزيکي با استفاده از روش عددي، چهاردهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
جباري احسان، حدادي محمدرضا (1394)، بررسي عددي تاثير آرايش بلوکهاي مياني حوضچه آرامش در استهلاک انرژي جريان، چهاردهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
جباري احسان، رحمت‌پناه عليرضا (1394)، مدل‌سازي دوبعدي تراوش در سدهاي خاکي با گالري زهکش به روش اجزاء مرزي ، سومين سمپوزيوم بين‌المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب، تهران، ايران.
جباري احسان، عالي‌پور عطيه (1394)، توليد مدل رقومي بارندگي حوضه‌ي رودخانه‌ي جاجرود با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، سومين سمپوزيوم بين‌المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب، تهران، ايران.
مؤيدي محمدکاظم، جباري احسان، هاشمي پرپنچي محمد مهدي (1394)، الگوي اويلري-لاگرانژي جهت شبيه‌سازي عددي ميدان جريان و ذرات آلايندة هوا (ريزگردها) - مطالعة موردي: ساختمان کتابخانة مرکزي دانشگاه قم، نخستين همايش ملي توسعه پايدار در سيستم‌هاي مهندسي انرژي، آب و محيط زيست، تهران ، ايران.
جباري احسان ، طيبي حامد (1394)، بررسي افت انرژي در سرريزهاي کنگره‌اي با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D ، کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب، تهران ، ايران.
جباري احسان ، هاشمي پرپنچي محمد مهدي (1394)، بهينه سازي يک روش مدل سازي آلودگي بر پايه‌ي روش تفاضل محدود، کنفرانس و نمايشگاه مهندسي آب، تهران ، ايران.
جباري احسان، فاضلي سعيد (1393)، مدل سازي عددي کنترل فرسايش بالارونده محدوده پل فتح در رودخانه کن، دومين کنفرانس ملي مديريت و مهندسي سيلاب با رويکرد سيلاب هاي شهري، تهران، ايران.
جباري احسان، فلاح عليرضا (1392)، بررسي روش هاي بدون شبکه در حل معادله تراوش، دوازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه تهران.
ابراهيمي مهدي، جباري احسان، عباسي هادي (1391)، بررسي بروز لايه بندي حرارتي و تغذيه گرايي در مخزن سد بافت (بر اساس روابط تجربي)، همايش ملي جريان و آلودگي آب، دانشگاه تهران.
ابراهيمي مهدي، جباري احسان، عباسي هادي (1391)، بررسي لايه بندي حرارتي و شوري در سد بافت با نرم افزار CE-QUAL-W2، يازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران، دانشگاه اروميه.
عسگري مارناني جعفر، جباري احسان، پنجي مهدي (1390)، اجزاي مرزي نيمه نامحدود چند مرزي در تحليل تونل هاي کم عمق متأثر از فشارهاي توأمان ثقلي و شالوده هاي سطحي، ششمين کنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان.

همايش هاي خارجي
Jabbari, E. and Gatmiri, B. (2006). “Thermo-poro-elastostatic Green’s functions for unsaturated soils” Proceeding of 7th international conference on Boundary Element Techniques (BeTeq), Paris, France, PP. 247-248
Jabbari, E. and Gatmiri, B. (2006). “Two-dimensional time-domain half-space Green’s functions for unsaturated soils” Proceeding of 2nd IABEM Conference, Graz, Austria, PP. 83-86
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2005). “Two-dimensional Time-domain Green’s functions for unsaturated soils” Proceeding of 3rd Biot Conference on Poromechanics, Norman, OK, USA, PP. 465-471
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2005). “Three-dimensional Time-domain Green’s functions for unsaturated soils” Proceeding of 6th international conference on Boundary Element Techniques (BeTeq), Montreal, Canada, PP. 351-358
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2004). “Two-dimensional time-independent Green’s functions for unsaturated soils.” Proceeding of 5th international conference on Boundary Element Techniques (BeTeq), Lisbon, Portugal, PP. 217-221
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2004). “Three-dimensional time-independent Green’s functions for unsaturated soils.” Proceeding of 5th international conference on Boundary Element Techniques (BeTeq), Lisbon, Portugal, PP. 223-227
Jabbari, E. and Ghiassi, R. (2002). “Three-dimensional steady state seepage, a finite volume approach” Hydraulic information management (Hydrosoft IX), Montreal, PP. 101-108
Jabbari, E. (2000). Three dimensional seepage model for embankment dams. IRCOLD workshop on dams’ Hydraulics and sedimentation, Kermanshah, Iran

مجلات داخلي

گَتميري، بهروز و جبّاري، احسان (1384). "توابع گرين سه‌بعدي براي معادلات حاکم بر خاک غيراشباع در فضاي زمان." نشريّه دانشکده فنّي دانشگاه تهران، شمارة پياپي 88 ، 791-808.

مجلات خارجي
Alimohammadi, V., Sedighi, M., Jabbari, E. (2017). “Experimental study on efficient removal of total iron from wastewater using magnetic-modified multi-walled carbon nanotubes.” Ecological Engineering, Vol. 102, PP. 90-97
Alimohammadi, V., Sedighi, M., Jabbari, E. (2016). “Response surface modeling and optimization of nitrate removal from aqueous solutions using magnetic multi-walled carbon nanotubes” Journal of Environmental Chemical Engineering, Vol. 4, No. 4, Part A, PP. 4525-4535
Jabbari, E. and Gatmiri, B. (2007). “Thermo-poro-elastostatic Green’s functions for unsaturated soils” Computer modeling in engineering and sciences, Vol. 18, No. 1, PP. 31-44
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2005). “Time-domain Green’s functions for unsaturated soils, Part I: Two-dimensional solution” International journal of solids and structures, Vol. 42, No. 23, PP. 5971-5990
Gatmiri, B. and Jabbari, E. (2005). “Time-domain Green’s functions for unsaturated soils, Part II: Three-dimensional solution” International journal of solids and structures, Vol. 42, No. 23, PP. 5991-6002
داوري
مجلات:
Computer modeling in engineering and sciences
Soil Dynamics and Earthquake Engineering
همايش ها:
کنگره بين المللي مهندسي عمران
کنفرانس هيدروليک ايران
کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران
International conference on Boundary Element Techniques - BeTeq
آخرين به روز رساني
تعداد بازديد اين صفحه: 20628
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما